Syklistenes verste fiende

Neida, det er ikke jeg, dersom du skulle tro det…

Mange av oss som til daglig enten kjører bil eller er gående i trafikken blir mange ganger ganske oppgitt og frustrert over noen syklisters(!) oppførsel i trafikken. Ofte hørere jeg at det er bilistene og de gående som er syklistenes verste fiender. Men etter intense studier i marken, dvs. i trafikken rundt i Osloområdet, har jeg måttet revurdere denne oppfatningen…: Syklistenes verste fiende er ikke bilister eller fotgjengere slik vi ofte får inntrykk av.

Syklistenes verste fiende er andre syklister.

Nærmere bestemt de ekstreme syklistene som hensynsløst tar seg frem gjennom trafikken uten tanke på andre trafikanter.

Det kan være den beinharde “jeg har rett til å sykle her”-typen av syklist som for lengst har oppdaget at det ikke lenger er noe trafikkskilt som heter «Påbudt sykkelbane» slik det var før; så selv om det finnes en sykkelvei (med opplysningsskilt, ikke påbudsskilt) så trenger han ikke bruke denne men har full rett til å kjøre i veibanen sammen med andre kjørende. Hvis bussen blir liggende bak uten å komme forbi så ser ikke det ut til å plage tohjulingen nevneverdig.

Dette selvsagt så lenge akkurat veibanen er mest praktisk; hvis det innimellom er mer praktisk å sykle på fortauet så gjør han selvsagt det, og da gjerne uten å ta særlig mye hensyn til de gående der. Samme type syklist anser åpenbart ikke trafikkregler generelt for noen hinder for fri ferdsel, det være seg trafikklys eller andre “hindringer”.

Det er gjerne slik at vi først og fremst legger merke til de som skiller seg ut negativt i trafikken, og disse ekstremsyklistene legger vi gjerne spesielt merke til enten vi er gående, kjørende eller selv er syklende. Og det er gjerne ut fra oppførselen til disse at vi dømmer “Syklistene” generelt.

Ofte er disse dessverre godt hjulpet av positivt innstilte politikere eller byråkrater som ønsker seg flere syklister ut fra et miljøhensyn. Et godt eksempel er fra en Dagsrevysending (tror jeg, mulig det var TV2) for noen år tilbake der en syklist ble intervjuet fra en bil i fart  innover Mosseveien ved Ulvøya/Bekkelaget mens bilene suste forbi med liten klaring. Trolig var dette ment å illustrere hvor lite hensyn bilistene tok til stakkaren. Det var bare en sak som ikke ble nevnt: på denne veistrekningen er det ikke tillatt for gående eller syklende…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.