Digitalt eller analogt kamera

“Alt som ikke er digitalt, det er analogt”

Riktig? Nei. Forklaring følger…

Vi som lever i den såkalte digitale tidsalder er vant til å høre om alle mulige varianter av begrepet digital/digitalt. De fleste av oss bruker ett eller flere såkalte digitale hjelpemidler i hverdagen, skolebarna har hjelpemidler i den digitale skolesekken, osv.

Vi får også ofte høre at digitalt er noe teknologisk nytt og moderne med høy kvalitet, mens analogt derimot er noe gammelt av – i beste fall – tvilsom kvalitet. Tenk bare tilbake på tiden da CD-formatet for lyd dukket opp og alle lovpriste det og regnet med at det medførte en snarlig død for de analoge LP-platene (nå, etter de senere års gjenfødelse, kalt ”vinyl”).

Hva kommer begrepene av

Begrepene digitalt og analogt (slik vi bruker dem her) gjelder i utgangspunktet signalformater for elektriske signaler.

Analogt betyr da at informasjonen uttrykkes ved, og overføres eller lagres som, kontinuerlige endringer i strøm/spenning. Nå kan riktignok ”analog” ha flere betydninger, men så lenge vi snakker om digitalt kontra analogt, så er det signalformater vi snakker om. F.eks. vil et audiosignal (lyd) på analogt format være et elektrisk signal der amplityden (spenningen) varierer med nivået på lydsignalet (litt forenklet forklart).

Digitalt betyr informasjon som uttrykkes ved, og lagres og overføres som, diskrete tallverdier for strøm/spenning. F.eks. vil et audiosignal (lyd) i digitalt format være en samling tall på binært format (1 eller 0) som lagres eller overføres mellom ulike enheter. Signalet har i de fleste tilfeller startet som et analog signal som så har blitt digitalisert i en A/D-omformer. Hvis det digitale audiosignalet skal spilles av i en høyttaler må det konverteres tilbake til analogt format igjen i en D/A-omformer.

Det som ikke er digitalt, det er analogt…

Dermed er det lett å tenke, som svært mange dessverre gjør, at

”alt som ikke er digitalt, det er analogt”

og vice versa. Men så enkelt er det ikke. Dette blir riktig bare dersom vi fortsatt snakker om digitale og analoge signalformater. For lyd og bilde blir det riktig, men for f.eks. fotografi og film blir det ofte feil. Joda, det finnes både analoge og digitale formater som brukes av disse mediene, men det finnes også andre som ikke er verken digitale eller analoge.

I våre dager er de aller fleste fotoapparater av den digitale varianten, der bildeinformasjonen lagres som digitale signaler, og det er jo riktig. Men det betyr ikke dermed at gammeldagse fotoapparater, dvs. slike som bruker kjemisk/plastfilm for å lagre bildene, blir analoge fotoapparater. De filmbaserte fotoapparatene lagrer ikke bildeinformasjonen som elektriske signaler i det hele tatt, og da kan de ikke være analoge i den betydningen vi diskuterer her.

En god illustrasjon på at dette ikke blir riktig er filmkameraer og filmformater:

En tradisjonell smalfilm – som motsvarer filmbaserte fotoapparater – lagrer bildeinformasjonen i form av enkeltbilder på plast som fremkalles gjennom en fotokjemisk prosess og som vises ved å sende lys gjennom enkeltbildene og inn på en skjerm.

Et digitalt filmkamera/videokamera lagrer derimot bildeinformasjonen på en tape eller disk i form av elektriske signaler på et digitalt signalformat.

Men da blir vel det gamle systemet analogt da, i alle fall dersom vi skal tro på ”alt som ikke er digitalt, er analogt”.

Nei:

Analogt filmformat er det vi bruker/brukte i de tidlige videokamerasystemene mange av oss kjenner som VHS, BetaMax, Video 8, o.l: disse systemene lagrer bildeinformasjonen som elektriske, analoge signaler på magnetbånd.

Da kan vi vel enes om at det ikke er riktig at ”det som ikke er digitalt, det er analogt!”.

2 thoughts on “Digitalt eller analogt kamera”

  1. An old celluloid film or photograpy has also pixels in the form chemical dots, silver nitrate etc. As such it is also digital in its form. Different from i.e. the FM or AM radio signals which is the most analougue transmittance audio signals. Thus, the border between digital and analogue systems is blurred, a matter of discussion and personal wiews.

    1. You are right, it is a matter of personal views.
      For me the term “digital” used as opposed to “analogue” will only make sense if we talk about electronic signal formats.
      My text is based on this view.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.