Forbud mot sending av SMS-er og surfing fra bil

Jeg hørte i nyhetene nylig, og samme melding ble gjengitt i ulike medier utover dagen, at det nå skal bli forbudt å sende SMS eller å surfe på Internett mens man kjører bil. Forbudet gjelder som de fleste forstår, sjåføren.

Det hele ble presentert som at dette er et nytt forbud, til stor overraskelse for mange lyttere/lesere, bl.a. programlederne i NRK Østlandssendingen i morges.

Det betenkelige er at damen fra Vegdirektoratet som ble intervjuet presterte å si noe sånt som (fritt etter hukommelsen): “Det er faktisk per definisjon tillatt å sende SMS eller surfe på nettet mens man kjører bil!” og videre at man nå har bestemt at dette skal bli forbudt.  Mange ble nok litt overrasket over å høre dette fra en representant fra vår øverste vegmyndighet, og det tyder på at mange vet eller instinktivt forstår at damen tar feil.

Saken er at det ikke er et eksplisitt forbud mot akkurat disse handlingene mens man kjører bil, slik det er f.eks. med det nærliggende ringe i mobiltelefon.

Men, Vegtrafikkloven sier klart i §3, Grunnregler for trafikk:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.» (min uthevelse).

For de fleste trafikanter betyr dette bl.a. at du ikke har lov til å drive med ting som tar oppmerksomheten bort fra kjøringen. Og det gjelder uansett om dette er konkret nevnt som et forbud i lov eller forskrift. Det er ikke noe konkret forbud mot å pusse skoene sine mens man kjører heller, men de fleste skjønner jo at det ikke er bra…

Ganske urovekkende at Vegdirektoratet bidrar til en slik farlig forvirring hos trafikantene.

De bør snarest korrigere denne oppfatningen.

Et nytt tema innenfor samme felt er jo de mange bilene som nå har moderne og ganske store og flotte flatskjermer med menyer for alt man har behov for å gjøre mens man kjører. Disse er gjerne plassert nede på midtkonsollen slik at føreren må ta blikket bort fra veien “lenge” hver gang noe skal gjøres. Dette temaet kommer vi tilbake til senere…

Syklistenes verste fiende

Neida, det er ikke jeg, dersom du skulle tro det…

Mange av oss som til daglig enten kjører bil eller er gående i trafikken blir mange ganger ganske oppgitt og frustrert over noen syklisters(!) oppførsel i trafikken. Ofte hørere jeg at det er bilistene og de gående som er syklistenes verste fiender. Men etter intense studier i marken, dvs. i trafikken rundt i Osloområdet, har jeg måttet revurdere denne oppfatningen…: Syklistenes verste fiende er ikke bilister eller fotgjengere slik vi ofte får inntrykk av.

Syklistenes verste fiende er andre syklister.

Nærmere bestemt de ekstreme syklistene som hensynsløst tar seg frem gjennom trafikken uten tanke på andre trafikanter.

Det kan være den beinharde “jeg har rett til å sykle her”-typen av syklist som for lengst har oppdaget at det ikke lenger er noe trafikkskilt som heter «Påbudt sykkelbane» slik det var før; så selv om det finnes en sykkelvei (med opplysningsskilt, ikke påbudsskilt) så trenger han ikke bruke denne men har full rett til å kjøre i veibanen sammen med andre kjørende. Hvis bussen blir liggende bak uten å komme forbi så ser ikke det ut til å plage tohjulingen nevneverdig.

Dette selvsagt så lenge akkurat veibanen er mest praktisk; hvis det innimellom er mer praktisk å sykle på fortauet så gjør han selvsagt det, og da gjerne uten å ta særlig mye hensyn til de gående der. Samme type syklist anser åpenbart ikke trafikkregler generelt for noen hinder for fri ferdsel, det være seg trafikklys eller andre “hindringer”.

Det er gjerne slik at vi først og fremst legger merke til de som skiller seg ut negativt i trafikken, og disse ekstremsyklistene legger vi gjerne spesielt merke til enten vi er gående, kjørende eller selv er syklende. Og det er gjerne ut fra oppførselen til disse at vi dømmer “Syklistene” generelt.

Ofte er disse dessverre godt hjulpet av positivt innstilte politikere eller byråkrater som ønsker seg flere syklister ut fra et miljøhensyn. Et godt eksempel er fra en Dagsrevysending (tror jeg, mulig det var TV2) for noen år tilbake der en syklist ble intervjuet fra en bil i fart  innover Mosseveien ved Ulvøya/Bekkelaget mens bilene suste forbi med liten klaring. Trolig var dette ment å illustrere hvor lite hensyn bilistene tok til stakkaren. Det var bare en sak som ikke ble nevnt: på denne veistrekningen er det ikke tillatt for gående eller syklende…

Trafikkforståelse og trafikkflyt

(Denne posten ble opprinnelig skrevet i 2015 men har fått ny dato etter re-etablering av bloggen min).

Jeg gjør meg mange tanker når jeg kjører bil i Oslo-området stort sett hver dag i rush-tiden. Gjennom observasjoner av trafikken og trafikantene…

Det største problemet i trafikken i dag er kanskje ikke kjøreferdighetene til bilistene – selv om det er ting å reagere på her også – men rett og slett trafikkforståelse.

Continue reading “Trafikkforståelse og trafikkflyt”

Litt mer nyansert om elbilene

(Denne posten ble opprinnelig skrevet i 2015 men har fått ny dato etter re-etablering av bloggen min).

I diskusjonen om elbiler er det ofte harde fronter; enten er du helfrelst elbiltilhenger eller så er du en av de virkelig skeptiske.

Tekniske Ukeblad hadde i sin nettutgave 6. juni 2015 en interessant artikkel om virkningsgraden for elbiler. På høy tid, mener noen av oss, at søkelyset rettes mot dette emnet, for her har gis vi daglig inntrykk av at elbiler har en virkningsgrad langt opp på 90-tallet (90-95 %).

Continue reading “Litt mer nyansert om elbilene”