Trafikkforståelse og trafikkflyt

(Denne posten ble opprinnelig skrevet i 2015 men har fått ny dato etter re-etablering av bloggen min).

Jeg gjør meg mange tanker når jeg kjører bil i Oslo-området stort sett hver dag i rush-tiden. Gjennom observasjoner av trafikken og trafikantene…

Det største problemet i trafikken i dag er kanskje ikke kjøreferdighetene til bilistene – selv om det er ting å reagere på her også – men rett og slett trafikkforståelse.

Med trafikkforståelse tenker jeg på det å lese og forstå trafikkbildet, ikke bare der du selv er akkurat i øyeblikket, men i et litt bredere perspektiv; og å oppføre seg på en slik måte at det bidrar til flyt i trafikken for alle trafikanter.

Det handler altså om å bidra til god flyt i trafikken gjennom at andre kommer frem, selv om det skulle måtte skje på bekostning av deg selv. Da må egoismen legges til side og man må ofre noe for helheten. Men hvem vet; neste gang er det kanskje en annens tilsvarende bidrag som hjelper deg frem?

Ett eksempel kan være en vei med trafikk i begge retninger. Så står det en stakker i retningen i mot deg og skal svinge til venstre men siden trafikken på din side er så tett så blir han stående der mens bilene bak ham køer seg opp. Hvis du da slakker på farten og kanskje også bremser opp litt, og gir et blink med lyshornet og kanskje et vink med hånda, så kan stakkaren kjøre og trafikken bak ham komme i gang igjen. Det DU risikerer er at en annen bil kommer ut fra samme sidevei, svinger inn foran deg og du har mistet én plass i køen…

Et annet eksempel er hvis det blir rødt lys ved f.eks. et gangfelt og trafikken stopper opp og blokkerer en utkjøring fra en sidevei. Kanskje er det noen der som skal svinge inni motsatt retning men som ikke kommer gjennom trafikken din. Det er for så vidt ikke tillatt å kjøre ut i krysset uten å være trygg på at du kommer over, så dette egentlig et brudd på Veitrafikkloven.

Jeg har førerkort for tungbil (buss, lastbil, vogntog) og da jeg tok det for mange år siden, og med en velkommen repetisjon under en kjøretest for et busselskap for noen år siden, ble vi oppfordret til å lese trafikkbildet langt fremover for å være forberedt på trafikken der og å kunne posisjonere seg gunstig for å slippe å måtte bremse opp unødig. Dette er også et element i det å lese og forstå trafikkbildet.

Det er altså to elementer her: For det første det å kunne lese og forstå det helhetlige trafikkbildet, forstå hva andre trafikanter gjør og din egen plass i dette bildet. Dernest er det snakk om å tilpasse sin egen adferd til dette bildet for å bidra til bedre trafikkflyt.

Så, kanskje noe å tenke på? Tone ned egoismen og kanskje gi fra deg en plass i køen for å bidra til lettere flyt for andre og trafikken totalt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.