Homepage – hjemmeside

Fra starten av world wide web har homepage vært begrepet for en hovedside for den som eier en web. Så har den direkte oversettelsen naturlig nok blitt hjemmeside. Vi hører også ofte ting som “gå til vår hjemmeside på nettet”.

Opprinnelig betydning av homepage var “den siden du kommer til når du trykker på home-knappen”. Dette gir egentlig ikke noen mening i dag, for med home-knappen kommer du til den startsiden du har valgt i din egen nettleser, og det er vel ikke dit vi vil…

Hvis vi mener stedet på nettet (eg. www) der du finner informasjon om f.eks en bedrift så bør vi heller bruke nettsted, det gir en logisk mening. Og et nettsted består av mange nettsider (og noen andre ting).

Altså; ikke hjemmeside, men nettsted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.