Tallsystemer

Beskrivelse

De fleste av oss kjenner til ti-tallsystemet, som er det tallsystemet vi bruker til daglig. I mange ulike teknologier er det andre tallsystemer som egner seg bedre, og innenfor digitalteknikken er f.eks. binærtallsystemet, som også kalles to-tallsystemet, og det heksadesimale tallsystemet ganske utbredt. Jeg har laget en enkel presentasjon av de meste vanlige tallsystemene.

I ulike datateknologier og applikasjoner brukes det opptil tre forskjellige tallsystemer i tillegg til det vanlige desimaltallsystemet; binært (2), oktalt (8) og heksadesimalt (16). Kalkulatoren i f.eks. Windows har omregningsmuligheter mellom disse tallsystemene.

Binærtallsystemet

Det binære tallsystemet har grunntallet 2 og består av sifrene 0 og 1, se tabellen nedenfor.

Oktaltallsystemet

Det oktale tallsystemet har grunntallet 8 og består av sifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, se tabellen nedenfor. En gruppe på tre binærtall kan representeres med ett oktalsiffer.

Heksadesimalt

Det heksadesimale tallsystemet har grunntallet 16 og består av sifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, se tabellen nedenfor. En gruppe på fire binærtall eller to oktaltall kan representeres med ett heksadesimalsiffer.

Desimalt (D) Binært (B) Oktalt (O) Heksadesimalt (H)
0 0000 0 0
1 0001 1 1
2 0010 2 2
3 0011 3 3
4 0100 4 4
5 0101 5 5
6 0110 6 6
7 0111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 0001 0000 20 10
17 0001 0001 21 11
18 0001 0010 22 12
31 0001 1111 37 1F
32 0010 0000 40 20
255 1111 1111 377 FF
1000 0011 1110 1000 1750 3E8