Fire krefter

Fire krefter som påvirker et fly

Et fly i lufta påvirkes av fire krefter. Disse er løft, luftmotstand, skyvekraft og tyngdekraft, som vist i figuren.

Løft er den oppoverrettede kraften som skapes av vingenes bevegelse gjennom luften og som holder flyet i lufta. Løftekraftens oppgave er å overvinne tyngdekraften slik at flyet kan lette og holde høyden. Den må derfor være like stor som – eller større enn – flyets vekt (tyngden) og virke i motsatt retning. Løftekraften kan økes ved å øke flyets hastighet, eller ved å øke vingens angrepsvinkel mot lufta – fordi vingen i begge disse tilfellene produserer mer løft.

Luftmotstand er som navnet sier den motstanden mot bevegelsen fremover som skapes av lufta rundt flyet. Den er rettet direkte mot skyvekraften. En vinge som gir mye løft – pga størrelse eller angrepsvinkel – gir også mye luftmotstand.

Skyvekraft er den kraften som kommer fra flyets motor(er) eller propell(er). Skyvkraften skyver lufta bakover for å få flyet til å bevege seg framover. Se artikkel om Skyvekraft.

Tyngdekraft er den nedoverrettede kraften som virker på flyet fra jordens tiltrekningkraft, som vi vanligvis kaller gravitasjonskraften. Tyngdekraften virker i retning mot løftekraften.

Et fly er i en tilstand av horisontal likevekt når skyvekraft og luftmotstand er like store og motsatt rettet. Da vil flyet fortsette å bevege seg fremover med konstant hastighet. Hvis skyvekraften eller luftmotstanden blir større enn sin motvirkende kraft, vil flyet komme ut av likevektstilstanden. Hvis skyvekraften blir større enn luftmotstanden vil flyet akselerere. Hvis luftmotstanden blir større enn skyvekraften vil flyet tape fart og etter hvert dale ned mot jorden.

Når løft og tyngdekraft er like store og motsatt rettet er flyet i en tilstand av vertikal likevekt. Hvis løftet blir større enn tyngdekraften vil flyet stige. Hvis tyngdekraften blir større enn løftet vil flyet miste høyde.

Diverse kilder, skrevet og bearbeidet av Sverre K. Myren